Wonen & Vervoer

De omgeving waarin wij leven is mede bepalend voor ons dagelijkse welbevinden. De vitaliteit van die omgeving en ook de mogelijkheid om te participeren in de (lokale) samenleving kunnen van grote invloed zijn op dat welbevinden. Wat doet de gemeente Oldebroek om de zelfredzaamheid, betrokkenheid en mobiliteit van haar inwoners mogelijk te maken en te bevorderen?

De werkgroep Wonen & Vervoer richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van wonen en leefomgeving, zoals: huisvesting, de ontwikkeling van buurten en wijken, leefbaarheid en sociale veiligheid, voorzieningenniveau, beschermd wonen en mobiliteit.

Pin It on Pinterest

Share This