Wie zijn wij

De Adviesraad bestaat uit maximaal dertien vrijwilligers. Inwoners van de gemeente of regio Oldebroek, met hart voor de samenleving en bijzondere kennis van de belangen van (groepen) inwoners.

Maak kennis met de Adviesraad Sociaal Domein. In alfabetische volgorde zijn dit:

Janneke van den Berg

Een aantal jaren geleden moest ik zelf re-integreren op de arbeidsmarkt. De ervaringen die ik daarbij opdeed, wilde ik graag meenemen naar de adviesraad. Ik wil graag dat mensen met een diagnose of afstand tot de arbeidsmarkt op een normale manier kunnen mee doen in de maatschappij. Ik wil graag dat er gekeken wordt naar de kwaliteiten van een persoon en dat een werkgever kijkt hoe een vacature passend gemaakt kan worden en meedenkt in wat er nodig is om iemand met specifieke kwaliteiten blijvend in te zetten op een unieke werkplek. In de praktijk merk ik dat hierin nog heel veel te halen valt. In de Adviesraad Sociaal Domein kan ik hier een mooie start mee maken. Vandaar dat ik me heb aangesloten bij de portefeuille arbeidsparticipatie.


Jeannet van Gelder

Jeannet van GelderNa het volgen van de MBO-opleiding Agogische Werk (tegenwoordig Social Work) ben ik gaan werken in de intramurale zorg, waarbij ik begeleiding en ondersteuning gaf aan mensen met een verstandelijke beperking. Door de jaren heen heb ik bij verschillende organisaties gewerkt als begeleider, assistent teamleider en coördinator. Sinds vorige jaar september ben ik werkzaam als Wmo consulent bij een andere gemeente. 
Het is voor mij belangrijk om van betekenis te zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Ik wil graag de inwoners van Oldebroek vertegenwoordigen, waarmee ik door mijn achtergrond en werkervaring een verschil wil maken in de adviesraad.    


Wim Groeneveld
(Voorzitter)

Ik ben ruim twintig jaar werkzaam geweest in het beroepsonderwijs, op diverse locaties in het land.Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Wim-Groeneveld-1.jpg In deze periode was ik voorzitter van diverse verenigingen en ondernemersorganisaties. Door een vervelend ongeval, kon ik niet meer lopen en was ik afhankelijk van een rolstoel. In de zeven jaren die daarop volgden ben ik gaan zoeken naar een baan die paste bij deze situatie.

Na diverse hbo opleidingen: communicatie, psychologie en re-integratiecoach, uiteindelijk aan de slag gegaan als re-integratieconsulent. Ook deed in deze periode men een beroep op mij vanuit de politiek. Als fractievoorzitter maakte ik kennis met diverse instanties en kreeg ik steeds meer interesse voor de maatschappelijke kant. Ik werd dan ook al snel bestuurslid van wat toen nog het gehandicapten platform heette.

Na zeven jaar, heb ik een behandeling ondergaan in het buitenland en kon na verloop van tijd de rolstoel vaarwel zeggen. Uiteindelijk ben ik een eigen bedrijf begonnen. Een re-integratie bureau. Al snel werkte ik voor diverse opdrachtgevers. Zowel voor het UWV als ook voor gemeenten maar ook vooral grote bedrijven. Al snel merkte ik dat mensen vaak aan de zijlijn kwamen te staan, dit zonder hun eigen schuld. Het grote dilemma hierbij is dat men zich afhankelijk voelde van anderen. Deze ervaring kende ik als geen ander vanuit mijn rolstoel ervaring.

Zoekend naar oplossingen, ben ik toen diverse trajecten gaan uitzetten om mensen dat te laten doen waar ze goed in zijn en in kunnen stromen in het normale arbeidsproces. Hierin is nog veel te doen. Inmiddels zit mijn werkbare leven erop. Maar blijft bij mij de prikkel om juist de mensen met afstand tot de samenleving, te helpen deze weer te vinden. De Adviesraad Sociaal Domein is hiervoor een instrument waar ik mij dan ook graag voor inzet.


Jan Hammenga

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Jan-Hammenga-1.jpgSinds 2 jaar ben ik gepensioneerd, na ca. 40 jaar in de gemeentelijke dienst te hebben gewerkt. Laatstelijk als afdelingshoofd Sociale Zaken & Burgerzaken in de gemeente Oldebroek. Vanuit mijn achtergrond heb ik mij altijd bezig gehouden met het welzijn van de burgers. En dan met name op het gebied van uitkeringen in het kader van de, toen nog, Algemene Bijstandswet. Nu is dat gewijzigd in de Participatiewet.

Op een gegeven ogenblik deed zich de mogelijkheid voor om toe te treden tot de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Oldebroek. Omdat je werkzaam bent geweest in de sociale sector, blijft altijd een goede en positieve belangstelling bestaan voor de ontwikkelingen in eerdergenoemde sector. Specifiek op het terrein van de WMO wil ik graag meedenken in het beleid welke de gemeente het beste kan dienen om de burgers op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten functioneren in onze maatschappij.


Elke van de Heuvel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Elke-vd-Heuvel.jpg

Mijn naam is Elke van den Heuvel, sinds 2004 met veel plezier samen met Mischa woonachtig op ’t Loo. Hier zijn onze twee uitwonende dochters ook groot geworden, die het altijd heerlijk vinden om thuis te komen en de frisse ‘Oldebroekse’ lucht in te ademen 😊
Ik geniet van de rust en het ritme van het platteland, van de gemoedelijkheid en de ‘het-komt-wel-goed-houding’ hier. In mijn werkende leven ben ik veelal werkzaam in pioniersfuncties en/of omgevingen waar sprake is van verandering en reuring. Jeugdzorg en Onderwijs zijn met name de disciplines waar mijn kennis en ervaring liggen. Samenwerken met en voor anderen is wat ik mijn hele leven al graag doe, gewoon als mens, als vrijwilliger en als professional. Omdat de activiteiten van de Adviesraad daarbij aansluiten, hoop ik dat ik daar een luisterend oor en een positieve bijdrage kan geven. Mijn hoop is dat het geruststellende ‘het komt wel goed’ op alle inwoners van onze gemeente van toepassing is.


Elly de Jong

Even voorstellen


Gedi Labots

Even voorstellen


Henk Riksen 
(Secretaris)

Ruim 35 jaar heb ik leiding mogen geven aan diverse middelgrote fabrieks-
organisaties met tot 150 medewerkers. Als plantmanager heb ik  in deze functies veel beleidsmatig moeten werken en denken en niet op de laatste plaats ook op het gebied van personeelsaangelegenheden. Daarnaast heb ik enkele jaren als interne consultant wereldwijd organisaties mogen helpen hun werkprocessen en organisatiestructuren efficiënter in te richten. Verandermanagement was daarbij een belangrijk onderdeel voor zowel management als werkvloer. Na mijn beroepsleven heb ik mij bestuurlijk verdienstelijk mogen maken in verschillende plaatselijke verenigingen.
Als kerkenraadslid heb ik via de diaconie ook met sociale misstanden en met de minst draagkrachtigen binnen onze gemeente te maken gekregen.
Graag zet ik mij met de opgedane ervaring uit zowel mijn beroeps- als vrijwilligersleven in voor mijn mede Oldebroekers die in de breedste zin hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben.


Jeanette Wolf

Even voorstellen


Pin It on Pinterest

Share This