De Adviesraad zoekt nieuwe leden!

Sociaal en maatschappelijk betrokken Oldebroekers gezocht!
De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek zoekt nieuwe leden ter versterking van het team. Naast vacatures voor algemeen lid hebben we ook een vacature voor PR en communicatie.
Heb jij hart voor wat speelt in het sociaal domein? Denk je dat dingen beter kunnen?
Kom dan de Adviesraad Sociaal Domein van Oldebroek versterken met jouw kennis, ervaring en idee├źn!

Wat doet de Adviesraad?
Wij adviseren, als onafhankelijke adviesraad, het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid en de uitvoering daarvan in het sociaal domein. We komen daarbij op voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning door de gemeente Oldebroek om zoveel mogelijk mee te kunnen doen in onze samenleving.  Dat is de kern van de adviesraad. Past u hierbij?

Bent u de persoon die:

  • Bekend is met de inwoners en de huidige situatie van Oldebroek?
  • Praktisch en beleidsmatig kan denken, communiceren en adviseren?
  • Een brede belangstelling en kennis heeft, of bereid zich te verdiepen, in Wmo, arbeidsparticipatie, jeugd, wonen en vervoer.
  • Gemotiveerd is om zich in te zetten voor de zwakkeren in onze samenleving?
  • In staat is netwerken te onderhouden en contacten met de achterban te leggen en hierin kan optreden vanuit het perspectief van de inwoner en de doelgroepen?

Neem dan nu contact met ons op!
Voor meer informatie kunt u vooraf contact opnemen met de voorzitter de heer Chris van Tilborg, 06-22992511 of chrisvantilborg@adviesraadoldebroek.nl.
Verstuur uw sollicitatie met motivatie en persoonlijke gegevens per e-mail naar de secretaris de heer Henk Riksen, henkriksen@adviesraadoldebroek.nl
Ook jongeren en werkenden nodigen wij van harte uit te reageren.
Zo spoedig mogelijk nemen wij contact met u op.

Pin It on Pinterest

Share This