Participatie

Het hebben van een werk of het op een andere wijze kunnen meedoen draagt voor een groot deel bij aan het versterken van de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen in de samenleving. Wat doet de gemeente op het gebied van werk en participeren om de inwoners te ondersteunen, ook als een inwoner een afstand heeft tot de arbeidsmarkt? De werkgroep Participeren streeft er naar om zicht te hebben om knelpunten die mensen ervaren bij het kunnen meedoen in de samenleving.

De werkgroep Participeren richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van participeren, zoals: beschut en begeleid werken, dagbesteding, GGZ, toegankelijkheid en inclusie.

Pin It on Pinterest

Share This