Opvangen

Armoede is een hardnekkig probleem in de samenleving. Naast absolute armoede, leven onder de inkomensgrens, bestaat er ook sociale armoede: in hoeverre kunnen mensen niet meedoen aan het maatschappelijke leven omdat er geen geld is voor scholactiviteiten of een sportclub? En welke rol kan de gemeente hierin vervullen?

De werkgroep Opvangen richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van opvangen en het sociaal vangnet, zoals: armoede(bestrijding), vroegsignalering, inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening.

Pin It on Pinterest

Share This