Home

Uw belang is onze zorg!

De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek adviseert het college van burgemeester en wethouders over de thema’s Welzijn en Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie. Wij denken in een vroeg stadium mee over de plannen van de gemeente. Dat lukt alleen, wanneer wij tijdig signalen ontvangen van de inwoners over hoe het beleid uitpakt in de praktijk.
Uw belang is onze zorg!

Pin It on Pinterest

Share This